Time For Portfolio

“Time for print / Time for portfolio is een veelgebruikte Engelse term die binnen het fotograferen van (amateur)modellen door (amateur)fotografen. Hierbij wordt tussen model en fotograaf een overeenkomst vastgelegd. De term wordt meestal afgekort met TFP. In plaats van een geldelijke betaling voor elkaars diensten gaat de fotograaf ermee akkoord een aantal (afdrukken) van de beste foto’s van de sessie te verstrekken aan het model. De gemaakte foto’s mogen doorgaans zowel door de fotograaf als het model gebruikt worden in een portfolio en als promotiemateriaal, al liggen de rechten over de foto’s wel bijna altijd bij de fotograaf.”
Dit is een selectie uit wikipedia. Ik ga hierin als volgt te werk.
Het uit te werken concept wordt aan de hand van een moodboard voorgesteld door of aan een model, de fotograaf en/of de eventuele MUA (Make Up Artiest). Via mails of chats kunnen aanvullende details nader besproken en uitgewerkt worden. Mocht je als model of MUA gaandeweg dit proces van de shoot af willen zien? Geen enkel probleem, maar geef het wel bijtijds aan om teleurstellingen te voorkomen. Bij afzegging binnen 24 uur vóór de geplande afspraak, ben ik genoodzaakt 25,- euro aan kosten in rekening te brengen. Door het maken van een afspraak voor een TFP shoot, ga je automatisch en impliciet akkoord met deze regel. Verder ga ik ervan uit dat het enthousiasme wederzijds is en dat er binnen afzienbare tijd wordt gereageerd op berichten (als ik moet gaan najagen, gaat voor mij de lol er redelijk snel af en kan het zijn dat ik uiteindelijk afzie van een verdere samenwerking). Als het even te druk is om te reageren, meld het dan en we kijken op een later tijdstip verder.
Let wel, voor mij is een TFP fotoshoot niet hetzelfde als een gratis fotoshoot. Bij TFP moet elke partij iets te berde brengen.
Na de shoot maak ik een selectie van de beste foto’s en bewerk deze na. Deze lever ik klein en met watermerk (2 MP; voor onder meer social media). Uit deze selectie maakt het model een selectie van foto’s die gebruikt mogen worden voor het portfolio (bij voorkeur en doorgaans 80-90% van de opgeleverde foto’s). Na dit akkoord, zal ik deze foto’s fullsize en zonder watermerk delen met de betrokkenen. Mocht dit akkoord niet komen binnen 5 werkdagen na de eerste oplevering van de foto’s, staat het mij vrij de door mij geselecteerde foto’s toe te voegen aan mijn portfolio. Bovenstaand is immers een extra service, standaard ben ik vrij de gemaakte foto’s te gebruiken voor mijn portfolio (zie hiervoor mijn algemene voorwaarden waarmee impliciet akkoord wordt gegaan bij de start van een tfp shoot), Mochten er tot slot aanvullende kosten verbonden zitten aan de fotoshoot, zal tevoren kenbaar gemaakt moeten worden en worden afgestemd worden wie welke kosten draagt of hoe deze verdeeld worden.
De termijn wanneer de nabewerkingen geleverd worden kan verschillen. Dit is afhankelijk hoeveel foto’s er bewerkt worden en op welke manier. Maar ook of ik bijvoorbeeld veel of weinig betaalde opdrachten heb in die periode. TFP shoots hebben bij mij een lagere prioriteit als het gaat om tijdsindeling, maar mijn doel is om een TFP shoot in maximaal 3 weken geheel af te ronden.

NB Mocht er door het model akkoord worden gegeven voor minder dan 50% van de opgeleverde foto’s, ben ik genoodzaakt de normale kosten voor de shoot in rekening te brengen.

Commercieël gebruik
Mocht je de foto’s commercieël willen gebruiken (anders dan promotie van jezelf of eigen werk) dan dienen alle partijen tijdig te worden ingelicht en zullen er nadere afspraken gemaakt moeten worden (zie hiervoor ook mijn algemene voorwaarden).

Zelf (verder) nabewerken van foto’s
Opgeleverde foto’s mogen niet zonder toestemming bewerkt of aangepast worden. Wil je een bepaalde bewerking op je foto? Laat dit me dan gewoon weten en dan zal ik deze bewerking (eventueel tegen een kleine vergoeding) voor je doen op die specifieke foto, mits het past bij mijn werk / het neergezette beeld (zie hiervoor ook mijn algemene voorwaarden).

Overig
Doorgaans neem ik uiterlijk een dag voor de shoot contact op om te checken of de afspraak nog steeds staat en om te zien of er nog iets geregeld moet worden (MAU, andere kleur achtergronddoek etc). Zeker bij een eerste shoot gebeurt het dat er iemand mee gaat. Dat is natuurlijk geen enkel probleem (als het aantal maar beperkt blijft), maar mede omdat mijn ruimte relatief beperkt is, vind ik het erg prettig dat dit tevoren gemeld wordt.

TFP